Stichting Onderwijs Oost-Afrika

Ondersteun de self-help scholen in Oost-Afrika

Stichting Onderwijs Oost-Afrika

Stel, je bent geboren in een ontheemden-wijk aan de rand van de stad Khartoem, Soedan. Je bent negen of tien jaar oud en je wilt leren lezen en schrijven. Je ouders zijn gevlucht voor de oorlog in het Zuiden of Westen van het land. Je moeder, die zelf nooit naar school is geweest, werkt als wasvrouw in een van de rijkere buurten in het centrum. Je vader is dagloner in de bouw. Een dure privéschool kan je wel vergeten en op een staatsschool word je niet toegelaten, omdat je ouder bent dan zeven jaar. Gelukkig is er de 'self-help school'. Deze school, opgezet door vrijwilligers uit de buurt, stelt geen toelatingseisen en je betaalt inschrijvingsgeld naar vermogen. Zo'n self-help school is dus je kans om toch naar school te gaan! En wie weet om daarna door te leren.

In de wijken rondom Khartoem bestaan er meer van zulke, meestal gemengde, self-help schooltjes. In de meeste gevallen zijn deze scholen geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Ze volgen dan het curriculum van de staat, worden bezocht door de inspectie, maar ontvangen geen financiële tegemoetkoming. En die hebben ze wel hard nodig.

Initiatieven als deze vinden niet alleen plaats in Soedan. Ook in landen als Eritrea en Ethiopië is onderwijs een sluitpost en ook daar ontplooien buurtbewoners activiteiten om hun kinderen (beter) onderwijs en een (betere) toekomst te geven.

Om deze simpele reden is de Stichting Onderwijs Oost-Afrika in het leven geroepen. De stichting werft fondsen van particulieren, instellingen, en bedrijven in de vorm van maandelijkse giften (een tientje per maand is al welkom) voor de salarissen van het onderwijzend personeel, en éénmalige schenkingen, waarmee onderhoud, lesmateriaal, en andere benodigdheden worden bekostigd. Op deze manier geeft de Stichting self-help scholen en andere initiatieven op het gebied van onderwijs en educatie de financiële steun die ze ontberen en krijgen de allerarmste kinderen een eerlijke kans op een zorgeloze jeugd en een hoopvolle toekomst.

Bijdragen in Nederland gestort, worden rechtstreeks aan de scholen overgedragen. Zowel de leden van het bestuur als de locale tussenpersonen die toezien op de juiste besteding van de gelden, doen dit geheel belangeloos.


ANBI: De Stichting Onderwijs Oost-Afrika is sinds 2010 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.